Book tour
  • 02373.226.604 - 0917.695.515 - 0965.646.616
  • Công ty du lịch ở Thanh Hóa
  • Công ty du lịch Thanh Hóa
  • Công ty du lịch Hằng Long

Open letter - COMPANY LIMITED - TRADING & TRAVEL HANG LONG

ĐÔI NÉT GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY. Công ty TNHH_TM & Du Lịch Hằng Long có tên thương hiệu là Du Lịch Hằng Long, tên giao dịch tiếng Anh là: COMPANY LIMITED - TRADING & TRAVEL HANG LONG. * Mã Số Thuế: 2801814607 * Số tài khoản: 3516201009382. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và PT Nông Thôn. Người đại diện: Ông , Trần Đình Thường. Chức vụ : Giám Đốc Văn phòng: Xã An Nông – Triệu Sơn – Thanh hóa Văn phòng: 08 Lý Tự Trọng- P Ba Đình – Tp. Thanh Hóa Điện thoại: 0373.226.604 – 0376.544.596 Dịch vụ tư vấn khách hàng: 0917.695.515 - 0965.646.616. NGÀNH NGHỀ KINH DOANH - Đại lý Du Lịch - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến tổ chức quảng bá và tổ chức tua Du Lịch - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức...

Detail

Picture collection