Thanh hóa – Bà Chúa Kho – Lạng Sơn
Thời gian: 3 ngày - 2 đêm.
Phương tiện: xe ô tô

Điện thoại: 0373.226.604 - 0376.544.596 -  DĐ: 0917.695.515 - 0965.646.616