Thanh hóa – Chùa Hương – Lạng Sơn
Thời gian: 3 ngày - 2 đêm.
Phương tiện: xe ô tô
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 02373.226.604 - -  DĐ: 0917.695.515 - 0965.646.616