Thanh hóa – Hồ Ba Bể
Thời gian: 2 ngày - 1 đêm.
Phương tiện: xe ô tô