Thanh hóa – Hà Nội – Lăng Bac – K9
Thời gian: 2 ngày - 1 đêm.
Phương tiện: xe ô tô
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 02373.226.604 -   DĐ: 0917.695.515 - 0965.646.616