Thanh hóa – Tam Cốc Bích Động – Rừng Cúc Phương
Thời gian: 2 ngày - 1 đêm.
Phương tiện: xe ô tô
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 02373.226.604 - -  DĐ: 0917.695.515 - 096.5646.616